Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 27.09. 2021 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyUpozornenie na skúšobné streľbyVojenský technický a skúšobný ústav Záhorie (ďalej VTSÚ Záhorie) upozorňuje obyvateľov Myjavy a okolia, že v pondelok 27. septembra 2021 v čase medzi 5.00 a 12.00 h bude realizovať skúšobnú činnosť z územia v myjavskej mestskej časti Turá Lúka. Pôjde o asi osem výstrelov zo samohybnej húfnice 155 mm ShKH inertnou muníciou (bez výbušniny) do priestoru VTSÚ Záhorie za účelom overenia maximálneho dostrelu.


Okres Myjava prechádza do 1. stupňa varovaniaPodľa aktuálnych informácií z Ministerstva zdravotníctva SR bude okres Myjava spolu s ďalšími okresmi od pondelka 27. septembra 2021 v 1. stupni varovania, teda v červenej farbe. V praxi to znamená, že sa nám po čase opäť sprísnia opatrenia, ktoré ovplyvnia náš spoločenský život. Od pondelka tak bude platné napríklad nosenie respirátorov FFP2 v interiéri a zostáva povinnosť mať rúško v exteriéri na hromadných podujatiach. Školy zostávajú fungovať normálne, za dodržania hygienických opatrení rovnako aj múzeá, galérie, knižnice a podobne. V obchodných prevádzkach by mal byť maximálne 1 zákazník na 15 m2. Svoje fungovanie budú musieť upravovať reštaurácie. Tie v režime základ môžu mať k dispozícií len výdaj cez okienko a rozvoz. V režimoch OTP (očkovaní - testovaní - prekonaní) a zaočkovaní môžu byť pri jednom stole maximálne 4 osoby, alebo len členovia jednej domácnosti. Terasy sú bez obmedzení. Ubytovacie zariadenia môžu fungovať len v režimoch OTP (2 dospelé osoby v jednej izbe, alebo členovia jednej domácnosti v jednej izbe, wellness pre najviac 10 osôb) a zaočkovaní. Fitness centrá môže v jednom okamihu využívať maximálne 10 osôb, prípadne sa môže uplatniť pravidlo 1 osoba na 15 m2, ak je fitness v režime OTP a najviac 50 osôb, ak je v režime zaočkovaní. Prevádzka krytých plavárni nie je v režime základ možná, v režime OTP sa znižuje návštevnosť na 25% kapacity a v režime zaočkovaní na 50% kapacity. Čo sa týka športových súťaží a tréningov, v režime základ sú zakázané, v režime OTP môže byť najviac 75 športovcov v interiéri a 150 v exteriéri, režim zaočkovaní je bez obmedzení. Prvý stupeň ohrozenia ovplyvní aj usporadúvanie hromadných podujatí. V režime základ môže byť takéto podujatie pre najviac 10 ľudí, v OTP režime je to 25% kapacity alebo maximálne 150 ľudí a v režime zaočkovaní bez limitu. No vo všetkých režimoch je povinný zoznam účastníkov podujatia. Rovnako je nastavené usporadúvanie obradov (sobáš, krst, pohreb..). Realizácia svadieb, karov, večierkov je možná len v režime OTP (maximálne 25 ľudí v interiéri, najviac 40 v exteriéri) a v režime zaočkovaní (maximálne 50 ľudí v interiéri, najviac 80 v exteriéri). Opäť majú byť k dispozícií zoznamy účastníkov.

zdroj: MZ SR, automat.gov.sk


ZOS Nezábudka hľadá sociálneho pracovníkaZariadenie opatrovateľskej služby Nezábudka v Myjave (ďalej ZOS Nezábudka) prijme do pracovného pomeru pracovníka na pozíciu sociálny pracovník. Miestom výkonu práce je ZOS Nezábudka, Hurbanova ul. 621/13, 907 01 Myjava. Nástup je možný ihneď, pričom pracovná pozícia je obsadzovaná najskôr na dobu určitú na obdobie jedného roka s perspektívou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú. Ide o prácu na plný úväzok. Plat bude určený v závislosti od stupňa dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítateľnej praxe v zmysle ustanovení zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, minimálne vo výške 802,- €. Ponúkané pracovné miesto je v jednozmennom pracovnom čase a je vhodné aj pre absolventov.

 
Požiadavky na zamestnanca
 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca.
 • Osobnostné predpoklady: bezúhonnosť, znalosť individuálneho plánovania, znalosť tvorby programov sociálnej rehabilitácie, organizačné schopnosti, empatia, flexibilita, asertivita, komunikatívnosť, odolnosť voči psychickej a fyzickej záťaži, kreativita, trpezlivosť, iniciatívnosť, spoľahlivosť, koncepčné a koordinačné myslenie.
 • Schopnosť práce s PC (MS Office - Excel, internet...)

Kompetencie

 • Práca s biografiou prijímateľa sociálnej služby.
 • Sociálne diagnostikovanie prijímateľa sociálnej služby.
 • Aktivizácia prijímateľov sociálnej služby.
 • Tvorba a koordinácia individuálneho plánovania s programom sociálnej rehabilitácie.
 • Techniky práce s rodinnými príslušníkmi a komunitou.
 • Znalosť základných ľudských práv a slobôd a techník na predchádzanie ich porušovania.
 • Znalosť práce s PC, prstoklad na písanie dokumentov.
 • Základy jednoduchého účtovníctva.
 • Techniky Konceptu bazálnej stimulácie.
 • Techniky sprevádzania zomierajúcich.
 • Práca s kompenzačnými pomôckami.
 • Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a zdravotná spôsobilosť na prácu.
K žiadosti, prosíme, pripojte:
 • životopis
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Potrebné dokumenty zašlite do piatka 8. 10. 2021 poštou alebo e-mailom na adresu:

ZOS NEZÁBUDKA
Hurbanova 621/13
907 01 Myjava

e-mail: zosnezabudka.soc@gmail.com


Upozornenie na odpočty elektromerovZápadoslovenská distribučná, a. s. oznamuje obyvateľom Myjavy, že jej zamestnanci budú v termíne od 21. do 27. septembra 2021 vykonávať odpočet všetkých elektromerov, a to na uliciach Janka Cádru, Samka Dudíka, Goláňova, Hviezdoslavova, Jablonská, Javorinská, Krajňanská, Cengelka, Moravská, Nádražná, Novomestská, Sládkovičova, Továrenská, Petra Tvrdého, kpt. Miloša Uhra, Vajanského, Žaboškreky a Záhradnícka. Zároveň občanov prosí, aby v prípade svojej neprítomnosti vystavili aktuálny stav elektromera na viditeľnom mieste, odkiaľ si ho budú môcť pracovníci odpísať. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu!


Očkovanie v Nemocnici s poliklinikou MyjavaVakcinačné centrum Nemocnice s poliklinikou Myjava oznamuje verejnosti, že v piatok 24. septembra 2021 bude očkovať registrovaných i neregistrovaných záujemcov podľa nasledovného rozpisu:

 • registrované deti 12 - 17 rokov - od 12.00 do 13.00 hod.
 • neregistrované deti 12 - 17 rokov - od 13.00 do 14.00 hod.
 • registrovaní dospelí od 18 rokov - od 14.00 do 16.00 hod.
 • neregistrovaní dospelí od 18 rokov - od 16.00 - 17.00 hod.

Pre úplnosť informácie dodávame, že v Nemocnici s poliklinikou Myjava sa na očkovanie používa vakcína Pfizer/Biontech.


Pozvánka na rokovanie Komisie výstavby, živ. prostredia a rozvoja mestaZapisovateľka Komisie výstavby, živ. prostredia a rozvoja mesta pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve v Myjave, Ing. Jana Cablková, pozýva členov komisie na zasadnutie, ktoré sa uskutoční v utorok 21. septembra 2021 o 15.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti mestského úradu, číslo dverí 305. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Informácia o prebiehajúcich investičných akciách:
  - Rekonštrukcia odvodnenia Jablonská ul.
  - ZŠ s MŠ Turá Lúka - nadstavba hospodárskeho pavilónu na učebne
 2. Projektová architektonická súťaž na návrh najvhodnejšieho riešenia využitia územia "NOVÁ MYJAVA"
 3. Rôzne

 Aj touto cestou prosíme členov komisie, aby si prispôsobili svoje pracovné a súkromné povinnosti tak, aby sa mohli na rokovaní zúčastniť. Ďakujeme!


Pozvánka na rokovanie Komisie školstvaPredsedníčka Komisie školstva pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve v Myjave, Mgr. Lenka Pipová, pozýva členov komisie na zasadnutie, ktoré sa uskutoční v stredu 22. septembra 2021 o 14.00 h v malej zasadacej miestnosti mestského úradu, číslo dverí 211. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Otvorenie
 2. Návrh dodatku č. 1  k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Myjava o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 3. Informácie z porady zástupcov Školských úradov trenčianskeho kraja zo dňa 9. 9. 2021
 4. Štatistika škôl a školských zariadení k 15. 9. 2021
 5. Rôzne
 6. Záver

 Aj touto cestou prosíme členov komisie, aby si prispôsobili svoje pracovné a súkromné povinnosti tak, aby sa mohli na rokovaní zúčastniť. Ďakujeme!


Pozvánka na rokovanie Komisie pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiuPredseda Komisie pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu mesta pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve v Myjave, Ing. Jaroslav Krč-Šebera, pozýva členov komisie na zasadnutie, ktoré sa uskutoční v pondelok 20. septembra 2021 o 15.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti mestského úradu, číslo dverí 305. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Úvod
 2. Majetkové prevody
 3. Ekonomická situácia mesta
 4. Konsolidovaná výročná správa za rok 2020
 5. Správa o plnení rozpočtu mesta Myjava a monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 6. 2021
 6. Zmena rozpočtu Mesta Myjava č. 3  k 30. 9. 2021
 7. Východiská rozpočtu na rok 2022
 8. Rôzne
 9. Záver

Aj touto cestou prosíme členov komisie, aby si prispôsobili svoje pracovné a súkromné povinnosti tak, aby sa mohli na rokovaní zúčastniť. Ďakujeme!


1

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
September 2021
PUSŠPSN
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online22
Dnes  759
Mesiac  39197
Celkovo1892666

Odporúčame