Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 15.04. 2021 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyV piatok 16. a v sobotu 17. apríla bude testovanie v štandardnom režimeVzhľadom na skutočnosť, že od pondelka 19. apríla 2021 sa brány základných škôl konečne otvoria aj pre žiakov ôsmych a deviatych ročníkov, ktorých návrat do lavíc je podmienený tak pretestovaním zákonného zástupcu, ako aj samotného žiaka II. stupňa, pripomíname vám možnosti otestovať na odberových miestach v Myjave v piatok 16. a v sobotu 17. apríla 2021. Antigénové testovanie bude realizované rovnakým spôsobom, ako v predchádzajúcich týždňoch. To znamená, že odberové miesto na štadióne Spartaka Myjava bude v piatok fungovať od 10.00 do 20.00 h, pričom prestávky pre personál tu budú od 12.00 do 13.00 h a od 18.00 do 18.30 h.

Od 15.00 h k nemu pribudnú aj odberové miesta v Kultúrnom dome Samka Dudíka, na Strednej priemyselnej škole Myjava a v Centre voľného času Myjava. Všetky budú v prevádzke do 20.00 h s výnimkou prestávky od 18.00 do 18.30 h. V sobotu budú záujemcom všetky štyri odberové miesta k dispozícií od 8.00 do 13.00 h. Na testovanie na odberových miestach zriadených samosprávou, ktoré je v tieto dva dni pre všetkých bezplatné, sa netreba vopred objednávať. Treba len pamätať na to, že posledný test možno vykonať kvôli odčítaniu výsledkov 15 minút pred zatvorením odberových miest. Takisto môžete navštíviť odberové miesto v Nemocnici s poliklinikou Myjava, kam sa však treba vopred objednať cez stránku https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php.

Takisto pripomíname, že občania s trvalým pobytom v meste Myjava môžu v prípade, že sú pozitívne testovaní na prítomnosť koronavírusu, priamo na odberových miestach požiadať o vydanie výživového doplnku poskytovaného mestom Myjava bezplatne pre nich a pre členov ich domácnosti v rámci prevencie pred nákazou COVID-19 a tiež si zapožičať pulzný oxymeter na meranie saturácie kyslíku v krvi. Ten treba najneskôr po 14 dňoch vrátiť na dispečing - miesto prvého kontaktu na prízemí mestského úradu.

Takisto upozorňujeme, že vládnymi predstaviteľmi avizované značné uvoľnenie opatrení od pondelka 19. apríla 2021 týkajúce sa opätovného otvorenia obchodov, sprístupnenia služieb, obnovenia bohoslužieb či vychádzok do prírody aj mimo okres je takisto podmienené preukazovaním sa negatívnym výsledkom testu.


Upozornenie na jarnú deratizáciuJednou z jarných aktivít v rámci starostlivosti o životné prostredie a ochranu zdravia v našom meste je zabránenie rozširovaniu hlodavcov, a to riešením systematických opatrení v boji proti ich premnoženiu. Je známe, že včasnými a dobre vykonanými opatreniami, ako sú napríklad stavebné opravy budov, jarné upratovanie, zabránenie tvorby živelných skládok či dôsledné dodržiavanie separovaného zberu, sa zníži výskyt hlodavcov takmer o polovicu. Aj napriek tomu je potrebné zamedziť premnoženiu hlodavcov aj represívnymi zásahmi. V zmysle týchto zásad si vás dovoľujeme vyzvať k zapojeniu sa do celomestskej deratizácie, pričom samospráva v rámci zosúladenia výkonu deratizácie na území mesta stanovuje jej termín od 19. do 25. apríla 2021.

Mesto každoročne zabezpečuje výkon deratizácie na verejných priestranstvách - pozdĺž rieky Myjava, krytého potoka Cengelka, v centre mesta a vo vlastných objektoch. Obraciame sa i na vás s výzvou na vykonanie deratizácie vo vašich objektoch s dôrazom na kanalizačné prípojky vo vyššie uvedenom termíne.

Záverom by sme vás chceli upozorniť, že účinnosť deratizácie sa zvýši čo najširším zapojením sa viacerých zložiek do tohto procesu a v prípade aktívnej účasti podnikateľských subjektov na deratizácií sa zároveň vyhneme riziku výskytu hlodavcov vo všetkých priestoroch. Tiež upozorňujeme majiteľov psov, aby v zvýšenej miere dbali pri venčení o bezpečnosť svojich miláčikov a tí sa nedostali do náhodného kontaktu s návnadami. Ďakujeme vám za pochopenie a spoluprácu!

Pavel Halabrín
primátor Myjavy


Zberný dvor bude na hodinu zatvorenýSpoločnosť BRANTNER Slovakia informuje verejnosť, že vo štvrtok 15. apríla 2021 v čase od 9.15 do 10.15 h bude zberný dvor na Brezovskej ulici v Myjave zatvorený z dôvodu testovania zamestnancov prevádzky. Prosíme vás o akceptovanie tejto hodinovej výluky, počas ktorej nebude možné odovzdávať privezený odpad do areálu dvora. Ďakujeme za pochopenie!


Mestský úrad Myjava bude v piatok otvorený až od 8.00 hMesto Myjava oznamuje verejnosti, že z dôvodu opakovaného antigénového testovania zamestnancov mestského úradu a Správy majetku Mesta Myjava, s. r. o. bude úrad v piatok 16. apríla 2021 občanom sprístupnený až od 8.00 hodiny. Ďakujeme za pochopenie!


Pozvánka na rokovanie Sociálnej a zdravotnej komisie pri MsZ v MyjavePredseda Sociálnej a zdravotnej komisie pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve v Myjave, Mgr. Ľubomír Karika, pozýva členov komisie na zasadnutie, ktoré sa uskutoční v pondelok 19. apríla 2021 o 14.30 h v zasadacej miestnosti mestského úradu na I. poschodí. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Otázky a pripomienky občanov
 3. Návrh VZN mesta Myjava o spôsobe prideľovania nájomných bytov v meste Myjava
 4. Správa o činnosti neziskovej organizácie Sociálne služby Myjava, n. o. za rok 2020
 5. Správa o činnosti Komunitného centra Khamoro za rok 2020
 6. Súhrnná informácia o činnosti oddelenia sociálnych služieb počas vyhlásenia núdzového stavu spôsobeného COVID-19
 7. Opakovaný nájom – nájomné byty na sídlisku Kamenné
 8. Prerokovanie nových žiadostí o nájomné byty – Kamenné
 9. Prerokovanie nových žiadostí o ubytovanie v ubytovni na ul. Trokanovej č. 236/4
 10. Informácia o činnosti oddelenia sociálnych služieb
 11. Rôzne
 12. Záver

Predseda komisie si dovoľuje požiadať členov o zadelenie si pracovných povinností tak, aby sa zasadnutia mohli zúčastniť. Ďakujeme!


Počas epidemiologických opatrení je využitie výťahu na úrade obmedzenéV posledných dňoch sme zaznamenali niekoľko otázok občanov týkajúcich sa funkčnosti výťahu v budove mestského úradu. Skutočnosť je taká, že výťah, ktorý plní funkciu bezbariérového prístupu na úrad a jeho jednotlivé poschodia je síce funkčný, no vzhľadom na platné epidemiologické opatrenia a potrebu preukázať sa pri vstupe do budovy mestského úradu platným potvrdením s negatívnym výsledkom testu na prítomnosť koronavírusu nie je aktuálne vstup z exteriéru do výťahu možný. Nemáme jednoducho k dispozícii človeka, ktorý by počas úradných hodín stál pri výťahu a kontroloval, kto sa kam vyviezol a či má pri sebe potvrdenie o teste alebo očkovaní. Túto kontrolu zabezpečuje dispečing - miesto prvého kontaktu pri hlavnom vstupe do budovy. V prípade, že ste imobilní a nemáte inú možnosť dostať sa na mestský úrad, volajte, prosíme, Mestskú políciu Myjava na bezplatnom telefónnom čísle 159 a so vstupom do budovy vám pomôže. Ospravedlňujeme sa touto cestou za vzniknuté komplikácie!


Od 19. apríla sa do škôl vrátia ôsmaci a deviataciPodľa aktuálnych a dnes medializovaných informácií z Ministerstva školstva SR sa do školských lavíc od pondelka 19. apríla 2021 vrátia aj žiaci 8. a 9. ročníkov základných škôl. Výnimku budú tvoriť len tzv. čierne okresy, medzi ktoré Myjava - konečne - nepatrí. Účasť ôsmakov a deviatakov na prezenčnej forme vyučovania bude štandardne podmienená pretestovaním zákonného zástupcu a testovať sa bude tiež žiak na druhom stupni základnej školy. Na čo treba tento týždeň pamätať, aby žiaci mali v pondelok k dispozícií potvrdenia s negatívnym výsledkom testu nie starším, ako sedem dní. Informáciu o testovaní v Myjave v 15. kalendárnom týždni nájdete napríklad TU. Následne, od pondelka 26. apríla 2021, začne fungovať tzv. školský COVID automat, ktorý umožní otváranie ďalších ročníkov v závislosti od aktuálneho vývoja pandemickej situácie v konkrétnom okrese. Situáciu budeme naďalej sledovať a o aktuálnom vývoji vás informovať.

 (pdf) Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka II. stupňa základnej školy.pdf


Pozitivita po ďalšom týždni testovania na úrovni pol percentaV 14. kalendárnom týždni, teda od 5. do 11. apríla 2021, sa prišlo dať otestovať na mestom zriadených odberových miestach 4691 ľudí. Čo je podobné množstvo, ako v predošlých siedmich dňoch. Antigénové testy v tomto období zachytili na Myjave 24 pozitívnych prípadov a pozitivita tak dosiahla hodnotu 0,51%. Ide teda o mierny nárast oproti predošlým 0,46%. A testovanie vzhľadom na potrebu preukazovať sa v okrese Myjava potvrdením s negatívnym výsledkom pokračuje ďalej.

Od pondelka 12. apríla je znova v štandardnej prevádzke MOM na myjavskom štadióne, ktoré funguje do štvrtka denne v čase od 10.00 do 16.00 h. V piatok bude záujemcom k dispozícii do 20.00 h a pribudnú k nemu aj odberové miesta v Kultúrnom dome Samka Dudíka, na Strednej priemyselnej škole v Myjave a v Centre voľného času Myjava. Tie budú fungovať od 15.00 do 20.00 h. V sobotu 17. apríla budú všetky štyri odberové miesta otvorené od 8.00 do 13.00 h. Na testovanie na odberových miestach spravovaných mestom sa netreba vopred objednávať, no treba počítať s tým, že v pondelok až štvrtok je testovanie na štadióne pre občanov s trvalým pobytom mimo mesto Myjava spoplatnené sumou 5,- €. Pri plánovaní otestovania sa treba pamätať aj na prestávky pre personál, ktoré sú štandardne v časoch od 12.30 do 13.00 h a od 18.00 do 18.30 h (na štadióne v piatok od 12.00 do 13.00 h). Posledný odber je kvôli odčítaniu výsledkov možné realizovať 15 minút pred zatvorením odberových miest. Okrem toho je k dispozícii aj testovanie v Nemocnici s poliklinikou Myjava, kam sa treba vopred objednať na stránke https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php.

Potrebu testovania pripomíname aj v súvislosti s aktuálnymi informáciami z Ministerstva školstva SR, podľa ktorých sa od pondelka 19. apríla 2021 do školských lavíc vrátia aj žiaci 8. a 9. ročníkov. Výnimku tvoria len tzv. čierne okresy, medzi ktoré Myjava - konečne - nepatrí. Účasť ôsmakov a deviatakov na prezenčnej forme vyučovania je totiž podmienená pretestovaním zákonného zástupcu a testuje sa tiež žiak na druhom stupni základnej školy, na čo treba v tomto prípade pamätať.

vývoj testovania k 10 aprílu 2021

Graf vývoja pozitivity v meste Myjava na základe testovania v mestom zriadených odberových miestach a v nemocnici k 10. 4. 2021.


1

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Apríl 2021
PUSŠPSN
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online17
Dnes  1100
Mesiac  22054
Celkovo1648365

Odporúčame