Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 20.01. 2022 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Pozvánka na decembrové rokovanie Mestského zastupiteľstva v MyjavePrimátor Myjavy, Pavel Halabrín, v súlade s ustanovením § 12 ods.1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 9. decembra 2021 o 15.00 h v Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Pripomienky a otázky občanov
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2022
 6. Majetkové prevody
 7. Zmena rozpočtu č. 4 k 30. 11. 2021
 8. Ekonomická situácia mesta Myjava k 31. 10. 2021
 9. Návrh viacročného rozpočtu mesta Myjava na roky 2022 - 2024 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
 10. Návrh VZN o dani z nehnuteľností
 11. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 12. Dodatok č. 7 VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste Myjava
 13. Návrh dodatku č. 1 k VZN o  poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava
 14. Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Myjava
 15. Návrh plánu kultúrnych a športových podujatí na rok 2022
 16. Návrh plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2022
 17. Informácia a návrh na menovanie kandidáta na post riaditeľa ZŠ Myjava, Štúrova ul.
 18. Informácia o vykonaní kontroly plnenia opatrení z kontroly majetkových účastí samosprávy v obchodných spoločnostiach
 19. Rôzne
 20. Záver

Materiály na rokovanie sú zverejňované v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Materiály na rokovanie. Online vysielanie rokovania môžete sledovať na youtube kanáli Televízie Myjava a neskrátený záznam bude TVM vysielať aj vo svojom programe. Ten bude takisto dostupný na našom webe v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Záznam rokovaní.

V Myjave, 24. 11. 2021

Pavel Halabrín
primátor Myjavy

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Január 2022
PUSŠPSN
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online32
Dnes  683
Mesiac  27771
Celkovo2061687

Odporúčame