Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 27.11. 2021 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Vyhlásenie výberového konania      Mesto Myjava podľa ustanovení § 4 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ustanovení § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Štúrova 18, Myjava. Požadované kvalifikačné predpoklady sú nasledovné:

- kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na druh a typ školy, na výkon pedagogickej činnosti podľa § 34 zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle vyhlášky 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov,
 
- vykonanie 1. atestácie podľa § 27 ods. 5alebo jej získanie podľa § 61 ods. 7 zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 
- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 
- osobitné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona 317/2009Z. z.,
 
- zdravotná spôsobilosť podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona 317/2009 Z. z.,
 
- ovládanie štátneho jazyka podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona 317/2009 z. z., spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.
 
Ďalšie predpoklady: 
 
- 2. atestácia vítaná
 
Požadované doklady:
 
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (prihláška),
- overené doklady o vzdelaní a doklady o vykonaní 1. atestácie alebo jej náhradnej formy,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe preukazujúcej minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,
- doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
- písomne spracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja základnej školy,
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca,
- písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.
 
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
 
Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 14. marca 2016 do 16.00 hod. na adresu zriaďovateľa: Mestský úrad, M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava v zalepenej obálke s uvedením adresy odosielateľa a označenej heslom: „VK ZŠ Štúrova – neotvárať“.
 
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Termín a miesto konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, rada školy najmenej 7 dní pred jeho konaním.
 
 
Myjava, 22. 2. 2016
Pavel Halabrín 
primátor Myjavy
Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
November 2021
PUSŠPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online17
Dnes  1004
Mesiac  45307
Celkovo1986791

Odporúčame