Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 27.11. 2021 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyMinisterstvo predstavilo opatrenia pre školy, ZUŠ Myjava bude vyučovať dištančneMinister školstva, vedy, výskumu a športu SR, Branislav Gröhling, na tlačovej besede v piatok 26. novembra 2021 predstavil niekoľko opatrení, ktoré majú začať v školách platiť od budúceho pondelka. Základnou informáciou je, že materské a základné školy, takisto aj špeciálne, či stredné školy, zostávajú otvorené. Jazykové školy a základné umelecké školy prechádzajú na dištančnú výučbu. Rušia sa všetky mimoškolské aktivity, zatvorené budú i centrá voľného času, o čom sme vás už v rámci mesta prijatých opatrení informovali.

V prevádzke zostanú aj poradne pre deti a tiež internáty, ktoré však budú fungovať v režime OTP (očkovaní - testovaní - prekonaní). Ďalej ministerstvo vydalo zákaz miešania detí medzi triedami, a to aj v jedálňach, s čím sa budú musieť školy vysporiadať. V hre sú ešte ďalšie nariadenia, ako napríklad možnosť voľby rodičov, ktorí sa obávajú nákazy, nechať dieťa doma a to bude v škole z vyučovania tým pádom ospravedlnené, či pravidlo, aby trieda zostala v karanténe už na základe domáceho pozitívneho samotestu žiaka. V súčasnosti sa čaká na potvrdenie výsledku PCR testom. Či budú uvedené do praxe aj tieto možnosti, to sa dozvieme až z vyhlášok. Minister sa bude ďalej radiť s konzíliom odborníkov o možnosti, že zimné prázdniny začnú už 18. decembra 2021. Čiže deti by išli posledný raz pred Vianocami do školy v piatok 17. decembra. Takisto sa uvažuje o povinnom testovaní detí, pre zamestnancov škôl - rovnako, ako v iných odvetviach - bude vstup v režime OTP platný už od pondelka 29. novembra.

Na základe týchto informácií si vás dovoľujeme upozorniť, že Základná umelecká škola na Partizánskej ulici v Myjave bude od pondelka 29. novembra 2021 zabezpečovať výchovno-vzdelávací proces len dištančnou formou, a to tak v individuálnej forme, ako aj v skupinovej forme, kde je možné dištančný spôsob výučby uplatniť. Inak budú priestory školy pre žiakov a verejnosť zatvorené. V nasledujúcich dňoch vás istotne budú školy o vynútených zmenách súvisiacich s nariadeniami informovať a takisto vám odporúčame sledovať ich webové stránky, či aplikáciu Edupage.


Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania - verejná vyhláškaMesto Myjava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, oznamuje oznámením v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona začatie stavebného konania verejnou vyhláškou, ktoré bude vyvesené 15 dní na verejnej tabuli mesta Myjava a na webovej stránke mesta Myjava. A pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a súčasne žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa sa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania.

(pdf) Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania -  SA_Myjava - Novomestská VNK, TS, NNK - L13.0401.16.0015.pdf

(pdf) Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania -  SA_Myjava - Novomestská VNK, TS, NNK - L13.0401.16.0015 - nákres.pdf


Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavbyMesto Myjava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov posúdil a prerokoval návrh v zmysle § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Na základe tohto posúdenia podľa § 39 a § 39a stavebného zákona vydáva rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby SA_ Myjava Novomestská VNK, TS, NNK - L13.0401.16.0015.

Zverejnené 25. 11. 2021.

(pdf) Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby SA_ Myjava Novomestská VNK, TS, NNK - L13.0401.16.0015.pdf

(pdf) Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby SA_ Myjava Novomestská VNK, TS, NNK - L13.0401.16.0015 - nákres.pdf


Vláda opäť vyhlásila núdzový stav, začal sa lockdown, Myjava prijíma opatreniaNa základe Uznesenia Vlády SR č. 695 z 24. novembra 2021 začal s účinnosťou od štvrtka 25. novembra 2021 na Slovensku platiť núdzový stav. Z neho vychádza aj dočasné obmedzenie pohybu osôb v čase od 5.00 h do 1.00 h nasledujúceho dňa platné v tejto chvíli do 9. decembra 2021. Výnimku tvoria napríklad cesty do a zo zamestnania, školy, na výkon podnikateľskej alebo inej obdobnej činnosti, ktorú nie je možné vykonávať z domu, na zaobstaranie nevyhnutných životných potrieb, do zdravotníckeho zariadenia. Tiež cesty na účel starostlivosti o blízku osobu, starostlivosť o zvieratá, pobyt v prírode či individuálny šport v rámci okresu a podobne. Celkovo je v nariadení definovaných 31 takýchto výnimiek.

Z nariadenia vychádzajú aj vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 261 až 264, ktoré spresňujú podmienky usporadúvania hromadných podujatí, obmedzenia prevádzok, povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, či dočasné opatrenia pre vstup zamestnancov na pracovisko. Tie si môžete v prípade záujmu podrobne naštudovať pod týmto článkom. Podľa týchto vyhlášok myjavská samospráva prijala niekoľko konkrétnych opatrení, o ktorých vás chceme informovať. Ide o tieto zmeny:

 • Kultúrny dom Samka Dudíka je od štvrtka 25. 11. 2021 zatvorený. Nebudú sa v ňom počas trvania sprísnených opatrení konať žiadne podujatia. Ruší sa program Kina Primáš a bohužiaľ, nebude sa môcť uskutočniť ani plánovaný festival Vianoce v divadle. Vrátenie peňazí za zakúpené vstupenky bude organizátor riešiť od stredy 1. 12. 2021. V princípe by to malo byť tak, že kto si zakúpil lístok online, tomu bude platba automaticky refundovaná na účet. Kto si vstupenky prišiel kúpiť fyzicky do kancelárie kultúrneho domu, bude si musieť prísť peniaze vyzdvihnúť osobne. To isté sa týka aj lístkov do kina, ktoré sú v do dnešného dňa predané. Podrobnosti o termínoch, kedy bude možné si prísť peniaze do kultúrneho domu vyzdvihnúť, zverejníme na budúci týždeň. Od štvrtka 25. 11. 2021 je takisto až do odvolania zatvorená mestská knižnica.
 • Nebude sa môcť uskutočniť ani návšteva Mikuláša, ktorý tak len symbolicky pozdraví deti počas svojej jazdy mestom v pondelok 6. 12. 2021 a zažne vianočnú výzdobu na námestí.
 • Otázka usporiadania Vianočného jarmoku je ešte otvorená. To, či sa jarmok takisto neuskutoční, alebo ho predsa bude možné v nejakej verzií zrealizovať, závisí od trvania lockdownu a aktuálnych nariadení.
 • Od štvrtka 25. 11. 2021 je až do odvolania zatvorený športový areál v Myjave vrátane krytej plavárne. Nebudú sa tu konať žiadne podujatia, ani tréningy. Výnimkou je len volejbalová extraliga, ktorá ako vrcholová športová súťaž na Slovensku môže pokračovať. Ale bez diváckej kulisy. Plánovaný zápas s tímom VKP Bratislava sa tak v sobotu 27. 11. 2021 síce uskutoční, ale pozrieť si ho môžeme len cez online prenos.
 • Od pondelka 29. 11. 2021 bude do odvolania zatvorené Centrum voľného času v Myjave. Základná umelecká škola v Myjave by mala pokračovať vo výchovno-vzdelávacom procese len v individuálnej forme.
 • Mestský úrad Myjava zostáva fungovať v súčasnom režime. Teda vstup do budovy nie je obmedzený, no zamestnanci úradu sú rozdelení do dvoch pracovných skupín, ktoré sa na pracovisku striedajú tak, aby bol zabezpečený chod úradu.
 • Od štvrtka 25. 11. 2021 nebudú mesto Myjava a Správa majetku mesta Myjava, s. r. o. účtovať nájom prevádzkam v objektoch vo vlastníctve mesta, ktoré sú dotknuté aktuálnymi nariadeniami a týkajú sa ich obmedzenia vyplývajúce z vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR.
 • Pohrebné obrady sú spolu so sobášmi, či krstom definované ako výnimky zo zákazu pohybu osôb, no účasť na obrade je umožnená len blízkym osobám.

Situáciu naďalej monitorujeme a v prípade prijímania ďalších opatrení alebo zmien v tých súčasných vás o nich budeme informovať.

(pdf) Vyhláška číslo 261/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.pdf

(pdf) Vyhláška číslo 262/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.pdf

(pdf) Vyhláška číslo 263/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.pdf

(pdf) Vyhláška číslo 264/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa.pdf


Pozvánka na decembrové rokovanie Mestského zastupiteľstva v MyjavePrimátor Myjavy, Pavel Halabrín, v súlade s ustanovením § 12 ods.1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 9. decembra 2021 o 15.00 h v Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Pripomienky a otázky občanov
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2022
 6. Majetkové prevody
 7. Zmena rozpočtu č. 4 k 30. 11. 2021
 8. Ekonomická situácia mesta Myjava k 31. 10. 2021
 9. Návrh viacročného rozpočtu mesta Myjava na roky 2022 - 2024 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
 10. Návrh VZN o dani z nehnuteľností
 11. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 12. Dodatok č. 7 VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste Myjava
 13. Návrh dodatku č. 1 k VZN o  poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava
 14. Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Myjava
 15. Návrh plánu kultúrnych a športových podujatí na rok 2022
 16. Návrh plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2022
 17. Informácia a návrh na menovanie kandidáta na post riaditeľa ZŠ Myjava, Štúrova ul.
 18. Informácia o vykonaní kontroly plnenia opatrení z kontroly majetkových účastí samosprávy v obchodných spoločnostiach
 19. Rôzne
 20. Záver

Materiály na rokovanie sú zverejňované v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Materiály na rokovanie. Online vysielanie rokovania môžete sledovať na youtube kanáli Televízie Myjava a neskrátený záznam bude TVM vysielať aj vo svojom programe. Ten bude takisto dostupný na našom webe v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Záznam rokovaní.

V Myjave, 24. 11. 2021

Pavel Halabrín
primátor Myjavy


Vstup na mestský úrad v režime OTP neplatí"Odvolávam, co jsem odvolal a slibuji, co jsme slíbil..." Táto známa replika Stanislava Neumanna z rozprávky Pyšná princezná sa celkom hodí na viaceré situácie, ktoré aktuálne v spoločnosti zažívame. Jednou z nich je aj nastavenie pravidiel v súlade s vyhláškami č. 258 a 259 Úradu verejného zdravotníctva SR z 18. novembra 2021, na základe ktorých myjavská samospráva prijala viacero opatrení. Jedným z nich bolo aj nastavenie režimu OTP (očkovaní - testovaní - prekonaní) pri vstupe do budovy mestského úradu nielen v záujme dodržania samotných nariadení, ale aj ochrany zdravia tak návštevníkov úradu, ako aj zamestnancov, aby bola zabezpečená v čo najväčšej možnej miere funkčnosť jednotlivých oddelení. Zverejnili sme ho v piatok 19. 11. 2021, potom prišiel víkend a toto opatrenie platilo jeden deň. V pondelok 22. 11. 2021. Od utorka už neplatí. Dostali sme totiž usmernenie z dielne Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) podľa ktorého, citujeme: "...sa režim, ktorý nariaďuje zákaz, resp. obmedzenie vstupu do priestorov prevádzok, nevzťahuje na mestské a obecné úrady, čo znamená, že vo vzťahu k občanom neplatia v zmysle vyhlášky žiadne obmedzenia okrem dodržiavania protipandemických opatrení: rúška, respirátory, dezinfekcia, odstupy..." Tak aby ste o tom vedeli a nezháňali napríklad testy, ak čosi potrebujete na úrade vybaviť. Ostatné zmeny týkajúce sa delenia zamestnancov na dve skupiny, hromadných podujatí, kultúry, športu, krízovej linky, tie zostávajú v platnosti. Zatiaľ...


Opäť začne fungovať krízová linkaVzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu s ochorením COVID-19 a prijímanie nových, prísnejších opatrení na spomalenie nárastu ochorenia, začne od pondelka 22. novembra 2021 opäť fungovať krízová linka mesta Myjava. Tá je určená na pomoc občanom s pozitívnym výsledkom na COVID-19, ktorí musia zostať v karanténe a nemajú možnosť zabezpečiť si napríklad nákup potravín, hygienických potrieb alebo liekov sami a zároveň nemajú nikoho vo svojom okolí, kto by im pomohol. Krízová linka bude od uvedeného dátumu až do odvolania záujemcom k dispozícii denne, a to od 7.00 do 20.00 hodiny na telefónnom čísle 0907 242 449.


Ako budú fungovať knižnica či Gazdovský dvor?Mestská knižnica v Myjave bude od pondelka 22. novembra 2021 fungovať v rovnakom režime ako doteraz, sprísni sa len kontrola dodržiavania platných nariadení podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 259/2021. Knižnice majú v tejto vyhláške podľa §2, ods. 2 výnimku z príkazu na uzatvorenie prevádzok a vzťahujú sa na ne známe opatrenia, ako sú povinné prekrytie horných dýchacích ciest, aplikácia dezinfekcie pri vstupe do knižnice, vetranie priestorov alebo označenie prevádzky informáciami o platných nariadeniach. Počet návštevníkov v prevádzke nesmie prekročiť kapacitu jedna osoba na 25 m2 v jednom okamihu a preto budú v prípade potreby čitatelia do knižnice vpúšťaní tak, aby nebol daný limit prekročený. Vzhľadom na skutočnosť, že v knižnici je k dispozícií jeden zamestnanec, bude pri vchode do budovy z Jablonskej ulice umiestnený zvonček, ktorým možno pracovníka knižnice privolať.

Gazdovský dvor v mestskej časti Turá Lúka bude od pondelka 22. novembra 2021 až do odvolania pre verejnosť zatvorený. Ak to bude situácia umožňovať, zrealizujú sa v ňom len už naplánované výchovno-vzdelávacie podujatia. V prípade zmeny vás o nej budeme informovať.


1

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
November 2021
PUSŠPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online36
Dnes  1114
Mesiac  45417
Celkovo1986901

Odporúčame