Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 27.11. 2021 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyZberný dvor bude počas sviatkov zatvorenýMesto Myjava a spoločnosť Brantner Slovakia s. r. o. oznamujú občanom, že počas štátnych sviatkov v pondelok 29. augusta 2016, vo štvrtok 1. septembra 2016  a tiež v piatok 2. septembra 2016 bude kvôli čerpaniu dovolenky Zberný dvor na Brezovskej ulici v Myjave zatvorený. Otvorený bude v rámci riadnej prevádzky od soboty 3. septembra 2016. Ďakujeme za pochopenie!


Vývoz odpadu zostáva bez zmenyMesto Myjava a spoločnosť Brantner Slovakia s. r. o. oznamujú občanom, že počas nadchádzajúcich sviatočných dní, dní pracovného pokoja v pondelok  29. augusta 2016 a vo štvrtok 1. septembra 2016 bude vývoz komunálneho odpadu vykonávaný tak, ako v štandardných pracovných dňoch v súlade s platným zvozovým kalendárom.


Natáčanie seriálu opäť aktuálneSpoločnosť Samšport ako správca mestského športového areálu oznamuje verejnosti, že letné kúpalisko v Myjave bude vo štvrtok 25. a v piatok 26. augusta 2016 z dôvodu natáčania seriálu v produkcii TV JOJ zatvorené. Krytá plaváreň bude fungovať od 10.00 do 19.00 h. Ak by mal niekto z vás záujem zúčastniť sa natáčania ako komparzista, môže sa obrátiť na pani Nikolu Janáčikovú z produkcie TV JOJ na adrese nikol.janacikova@gmail.com . Ďakujeme za pochopenie!


Zatvorená knižnicaMestská knižnica Myjava oznamuje čitateľom, že bude v piatok 2. septembra 2016 z technických príčin zatvorená. Ďakujeme za pochopenie!


Pred rokovaním zastupiteľstva zasadnú komisieTajomníčka Komisie výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve v Myjave, Ing. Kateřina Langrová, pozýva členov komisie na zasadnutie, ktoré sa uskutoční v stredu 24. 8. 2016 o 16.30 h vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Myjave, II. poschodie, číslo dverí 305. Program rokovania bude nasledovný:

1. Terasy na Námestí M.R. Štefánika – návrh riešenia podľa Ing. arch. Šurániho, ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác na stavbu Rozšírenie letnej terasy, investor Inci Handžiu
2. Dom kultúry Samka Dudíka – varianty riešení zastrešenia terasy, prezentácia architektonických návrhov
3. Ulica Pirte – projektová dokumentácia na priechod pre chodcov
4. Rôzne: Informácia o výsledku rokovania s TSK ohľadom navrhovaného južného obchvatu na Turej Lúke
5. Podnety a návrhy členov komisie

Výberové konanie pre Komunitné centrum v MyjaveMesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika č. 560/4, 907 01 Myjava vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného garanta Komunitného centra. Výberové konanie sa uskutoční dňa 30. 8. 2016 o 7.30 h v priestoroch Mestského úradu Myjava, 1. poschodie, číslo dverí 217. Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu: Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika č. 560/4, 907 01 Myjava. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu, prípadne ich kombináciu majú záujem. Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 24. 8. 2016. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. Celé znenie výberového konania si môžete prečítať či stiahnuť tu:

 - Výberové konanie pre Komunitné centrum v Myjave - podmienky.pdf

Upozornenie pre obyvateľov Jánošíkovej ulice a Ul. SNPOddelenie výstavby a životného prostredia mesta Myjava oznamuje obyvateľom ulíc Jánošíkova a SNP, že bude na týchto uliciach vykonávaný orez drevín. Na ulici SNP sa bude orez robiť v pondelok 15. augusta 2016 od 7.00 do 14.00 hod. medzi bytovými domami 410/7 a 415/11. V utorok 16. augusta 2016 sa bude orez drevín vykonávať od 7.00 do 14.00 hod. na ulici Jánošíkovej nad bytovým domom Viestova 385/2 a oproti bytovému domu Jánošíkova 383/10 a 383/8 v časti medzi kontajnerovými státiami. Prosíme preto občanov a majiteľom motorových vozidiel, aby v uvedených termínoch neparkovali svojimi autami na spomínanom území. Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť!


Septembrové rokovanie Mestského zastupiteľstva v MyjavePrimátor Myjavy Pavel Halabrín v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave. To sa uskutoční vo štvrtok 8. septembra 2016 o 15.00 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti na druhom poschodí Mestského úradu v Myjave, číslo dverí 305. Program verejného rokovania bude nasledovný:

 
1.    Otvorenie, schválenie programu
2.    Určenie overovateľov zápisnice
3.    Pripomienky a otázky občanov
4.    Kontrola plnenia uznesení
5.    Správa o činnosti hlavného kontrolóra za prvý polrok roku 2016
6.    Správa o plnení rozpočtu Mesta Myjava a monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 6. 2016
7.    Konsolidovaná výročná správa za rok 2015
8.    Komunitný plán sociálnych služieb mesta Myjava  - schválenie
9.    VZN Mesta Myjava o miestnej dani za ubytovanie – schválenie
10.  VZN  Mesta Myjava o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva – schválenie
11.  Schválenie výšky dotácie na činnosť CVČ zriadeného na území  inej obce 
12.  Schválenie výšky dotácie na Detské centrum Včielka Turá Lúka
13.  Informácia o verejných obstarávaniach v roku 2016
14.  Rôzne  
15.  Záver
 
Pavel Halabrín 
primátor Myjavy 
 
Pripomíname, že rokovanie zastupiteľstva je verejné a každého z vás, kto sa o aktuálne dianie v meste zaujímate, naň srdečne pozývame. Materiály na rokovanie budú zverejnené v sekcii Samospráva - MsZ v Myjave - Materiály na rokovanie MsZ. Online vysielanie rokovania môžete sledovať na http://www.ustream.tv/channel/tv-myjava a neskrátený záznam bude vysielať vo svojom programe Televízia Myjava. Takisto bude dostupný na našom webe.


Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
November 2021
PUSŠPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online24
Dnes  1020
Mesiac  45323
Celkovo1986807

Odporúčame