Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 20.01. 2022 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyVýberové konanie pre Komunitné centrum v MyjaveMesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika č. 560/4, 907 01 Myjava vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného garanta Komunitného centra. Výberové konanie sa uskutoční dňa 30. 8. 2016 o 7.30 h v priestoroch Mestského úradu Myjava, 1. poschodie, číslo dverí 217. Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu: Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika č. 560/4, 907 01 Myjava. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu, prípadne ich kombináciu majú záujem. Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 24. 8. 2016. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. Celé znenie výberového konania si môžete prečítať či stiahnuť tu:

 - Výberové konanie pre Komunitné centrum v Myjave - podmienky.pdf

Upozornenie pre obyvateľov Jánošíkovej ulice a Ul. SNPOddelenie výstavby a životného prostredia mesta Myjava oznamuje obyvateľom ulíc Jánošíkova a SNP, že bude na týchto uliciach vykonávaný orez drevín. Na ulici SNP sa bude orez robiť v pondelok 15. augusta 2016 od 7.00 do 14.00 hod. medzi bytovými domami 410/7 a 415/11. V utorok 16. augusta 2016 sa bude orez drevín vykonávať od 7.00 do 14.00 hod. na ulici Jánošíkovej nad bytovým domom Viestova 385/2 a oproti bytovému domu Jánošíkova 383/10 a 383/8 v časti medzi kontajnerovými státiami. Prosíme preto občanov a majiteľom motorových vozidiel, aby v uvedených termínoch neparkovali svojimi autami na spomínanom území. Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť!


Septembrové rokovanie Mestského zastupiteľstva v MyjavePrimátor Myjavy Pavel Halabrín v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave. To sa uskutoční vo štvrtok 8. septembra 2016 o 15.00 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti na druhom poschodí Mestského úradu v Myjave, číslo dverí 305. Program verejného rokovania bude nasledovný:

 
1.    Otvorenie, schválenie programu
2.    Určenie overovateľov zápisnice
3.    Pripomienky a otázky občanov
4.    Kontrola plnenia uznesení
5.    Správa o činnosti hlavného kontrolóra za prvý polrok roku 2016
6.    Správa o plnení rozpočtu Mesta Myjava a monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 6. 2016
7.    Konsolidovaná výročná správa za rok 2015
8.    Komunitný plán sociálnych služieb mesta Myjava  - schválenie
9.    VZN Mesta Myjava o miestnej dani za ubytovanie – schválenie
10.  VZN  Mesta Myjava o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva – schválenie
11.  Schválenie výšky dotácie na činnosť CVČ zriadeného na území  inej obce 
12.  Schválenie výšky dotácie na Detské centrum Včielka Turá Lúka
13.  Informácia o verejných obstarávaniach v roku 2016
14.  Rôzne  
15.  Záver
 
Pavel Halabrín 
primátor Myjavy 
 
Pripomíname, že rokovanie zastupiteľstva je verejné a každého z vás, kto sa o aktuálne dianie v meste zaujímate, naň srdečne pozývame. Materiály na rokovanie budú zverejnené v sekcii Samospráva - MsZ v Myjave - Materiály na rokovanie MsZ. Online vysielanie rokovania môžete sledovať na http://www.ustream.tv/channel/tv-myjava a neskrátený záznam bude vysielať vo svojom programe Televízia Myjava. Takisto bude dostupný na našom webe.

Právna poradňa v augusteAj počas prázdninových mesiacov, vždy v druhú stredu v mesiaci, je občanom Myjavy poskytované bezplatné právne poradenstvo a mediácia (zmier alebo dohoda medzi účastníkmi sporu). Právne poradenstvo vedie advokát Mgr. Ľubomír Karika a pomoc pri riešení sporov mediátor Ing. Igor Mozolák. Najbližšie bude možné tieto služby využiť v stredu 10. augusta 2016 vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Myjave (miestnosť č. 305, II. poschodie). Mediátor bude občanom radiť v čase od 13.30 do 15.00 h a právnik od 15.00 do 16.30 h. Takže ak potrebujete pomôcť v tejto problematike, ste vítaní!
Mimoriadna zmena vývozu odpaduMesto Myjava a spoločnosť Brantner Slovakia s. r. o. informujú občanov o mimoriadnej zmene vývozu komunálneho odpadu. Vývoz, ktorý má byť podľa rozpisu vykonávaný v utorok 5. júla 2016 v lokalite Myjava - mestská časť U Zemanov bude z dôvodu štátneho sviatku realizovaný už v pondelok 4. júla 2016. Prosíme preto občanov, aby v náhradnom termíne sprístupnili pracovníkom spoločnosti Brantner svoje nádoby na komunálny odpad. Za pochopenie ďakujeme!


Úprava úradných hodín MsÚ Myjava počas prázdninMesto Myjava oznamuje občanom, že počas nadchádzajúcich letných prázdnin budú v mesiacoch júl a august úradné hodiny Mestského úradu v Myjave upravené nasledovne:

- pondelok od 7.00 hod do 15.00 hod
- utorok      od 7.00 hod do 15.00 hod
- streda      od 8.00 hod do 16.00 hod
- štvrtok     od 7.00 hod do 15.00 hod
- piatok      od 7.00 hod do 15.00 hod
 
Fakticky teda prišlo k dočasnej úprave úradných hodín v pondelok a utorok, kedy miesto od 8.00 do 16.00 h bude úrad občanom k dispozícií od 7.00 do 15.00 h. Ďakujeme za pochopenie!


Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Január 2022
PUSŠPSN
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online17
Dnes  718
Mesiac  27806
Celkovo2061722

Odporúčame