Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 20.01. 2022 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyVýberové konanie na riaditeľa ZOS NezábudkaMesto Myjava ako zriaďovateľ rozpočtovej organizácie vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia opatrovateľskej služby „Nezábudka“, Hurbanova 621/13, Myjava. Kvalifikačné predpoklady uchádzačov sú nasledovné:


- Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
- prax v riadiacej funkcii minimálne 3 roky.
 
Ostatné predpoklady:
 
- bezúhonnosť (predloženie výpisu z registra trestov nie staršieho ako 3 mesiace),
- manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie,
- znalosť príslušnej legislatívy,
- aktívna práca s PC  a inými bežne používanými komunikačnými technológiami.
 
Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou
 
Písomná časť:
 
- Prezentácia koncepcie rozvoja zariadenia opatrovateľskej služby.
 
Podmienky pre zaradenie do výberového konania
(zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o zaradenie do výberového konania):
 
- Štruktúrovaný životopis,
- motivačný list,
- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- výpis z registra trestov nie staršieho ako 3 mesiace,
- doklad o praxi v riadiacej funkcii ( min. 3 roky),
- čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
- písomný materiál - Koncepcia rozvoja zariadenia opatrovateľskej služby,
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Žiadosť spolu s ostatnými požadovanými dokumentmi  a telefonickým kontaktom je potrebné doručiť do 15. 8. 2016 do 15.00 h na adresu: Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava – do podateľne úradu s označením obálky „Výberové konanie – riaditeľ ZOS“, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí splnia všetky požadované podmienky najmenej 5 dní pred konaním. Ostatným bude oznámené, že podmienky výberového konania nesplnili.

Záznam júnového rokovania zastupiteľstva v TVMTelevízia Myjava odvysiela vo svojom programe neskrátený záznam rokovania Mestského zastupiteľstva v Myjave, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 23. júna 2016 o 15.00 h na mestskom úrade. Záznam si môžete pozrieť v piatok 1. 7. 2016 o 20.00 h, v sobotu 2. 7. 2016 taktiež o 20.00 h a napokon v nedeľu 3. 7. 2016 o 13.00 h. Záznam bude takisto zverejnený na našom webe.


Na Rozptyle sa začne asfaltovaťOddelenie výstavby a životného prostredia mesta Myjava oznamuje občanom sídliska Rozptyl nad Staromyjavskou ulicou, že od štvrtka 23. júna 2016 budú v tomto území vykonávané stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou miestnych komunikácií. Konkrétne pôjde o asfaltovanie pripraveného povrchu. Z toho dôvodu prosíme obyvateľov sídliska, aby v nasledujúcich dňoch neparkovali svojimi motorovými vozidlami na miestach, kde budú práce robené. Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť!


Upozornenie pre obyvateľov Partizánskej uliceOddelenie výstavby a životného prostredia mesta Myjava oznamuje obyvateľom Partizánskej ulice, že v časti ulice budú od utorka 21. júna 2016 vykonávané stavebné práce spojené s rozšírením komunikácie a zlepšením parkovania, tak ako je uvedené na priloženom obrázku. Prosíme preto občanov a majiteľov motorových vozidiel, aby tu od uvedeného termínu neparkovali svojimi autami. Ďakujeme za porozumenie a ospravedlňujeme sa za prípadné komplikácie v tejto lokalite.


Pozvánka na rokovanie komisiePredseda Komisie pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu mesta pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve v Myjave, Jaroslav Krč-Šebera, pozýva členov komisie na zasadnutie, ktoré sa uskutoční v pondelok 20. 6. 2016 o 15.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Myjave, II. poschodie, číslo dverí 305. Program rokovania bude nasledovný:

 
1. Úvod
2. Majetkové prevody
3. 2. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2016
4. VZN o poskytovaní dotácií
5. VZN o miestnej dani za ubytovanie
6. VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
7. Hospodárenie spoločností s majetkovou účasťou Mesta Myjava za rok 2015
8. Správa o činnosti neziskových organizácií zriadených Mestom Myjava za rok 2015
9. Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby „Nezábudka“ Za rok 2015
10. Záver

Zatvorený Mestský úrad MyjavaMesto Myjava oznamuje občanom, že mestský úrad bude v pondelok 4. júla 2016 z technických príčin zatvorený. Matričné služby budú v prípade potreby zabezpečené. Ohlasujte sa, prosím, na dispečingu Mestskej polície. Ďakujeme za pochopenie!


Pozvánka na rokovanie Mestského zastupiteľstva v MyjavePrimátor Myjavy Pavel Halabrín v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave. To sa uskutoční vo štvrtok 23. júna 2016 o 15.00 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti na druhom poschodí Mestského úradu v Myjave, č. dverí 305. Program rokovania bude nasledovný: 

1.    Otvorenie, schválenie programu
2.    Určenie overovateľov zápisnice
3.    Pripomienky a otázky občanov
4.    Kontrola plnenia uznesení
5.    Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok roku 2016
6.    Majetkové prevody
7.    2. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2016 k 30. 6 .2016 RO č. 2/2016
8.    Dodatok č.4 k VZN Mesta Myjava o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby
       poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava – schválenie
9.    Dodatok č.2 k VZN Mesta Myjava o organizovaní spoločného stravovania
10.  Komunitný plán sociálnych služieb mesta Myjava - návrh
11.  VZN Mesta Myjava o miestnej dani za ubytovanie - návrh
12.  VZN Mesta Myjava o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva - návrh
13.  Správa o hospodárení spoločnosti Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o. za rok 2015
14.  Správa o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2015 - Samšport , s.r.o.,
       Spartak Myjava, a.s.
15.  Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby „Nezábudka“ za rok 2015
16.  Správa o činnosti neziskových organizácií zriadených Mestom Myjava za rok 2015 Sociálne služby Myjava, n.o.,
        Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, n.o.
17.  Rôzne
18.  Záver 

Pavel Halabrín 
primátor Myjavy 
 
Pripomíname, že rokovanie zastupiteľstva je verejné a každého z vás, kto sa o aktuálne dianie v meste zaujímate, naň srdečne pozývame. Materiály na rokovanie budú zverejnené webe mesta Myjava. Online vysielanie rokovania môžete sledovať na http://www.ustream.tv/channel/tv-myjava a neskrátený záznam bude vysielať vo svojom programe Televízia Myjava. Takisto bude dostupný na našom webe.

Právna poradňa a mediácia pred občanovOpäť pripomíname, že vždy v druhú stredu v mesiaci je občanom Myjavy poskytované bezplatné právne poradenstvo a mediácia (zmier alebo dohoda medzi účastníkmi sporu). Právne poradenstvo vedie advokát Mgr. Ľubomír Karika a pomoc pri riešení sporov mediátor Ing. Igor Mozolák. Najbližšie bude možné tieto služby využiť v stredu 8. júna 2016 vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Myjave (miestnosť č. 305, II. poschodie). Mediátor bude občanom radiť v čase od 13.30 do 15.00 h a právnik od 15.00 do 16.30 h. Takže ak potrebujete pomôcť v tejto problematike, ste vítaní!Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Január 2022
PUSŠPSN
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online32
Dnes  676
Mesiac  27764
Celkovo2061680

Odporúčame