Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 27.09. 2021 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyPozor na podozrivé praktiky!Bytový podnik Myjava upozorňuje občanov na podozrivé praktiky neznámych osôb, ktoré v uplynulých dňoch navštívili niektoré z myjavských domácností pod zámienkou opravy plastových okien. Dotyční sa odvolávali práve na Bytový podnik Myjava, ktorý ich vraj poslal, spisovali si zistené závady na oknách priamo v bytoch obyvateľov a dohadovali s nimi možné opravy. Bytový podnik Myjava sa od tejto aktivity dištancuje. Nikoho neposlal a upozorňuje, že ak - ako správca bytového domu - ide realizovať nejaké opravy, vopred o nich obyvateľov bytovky a domových dôverníkov informuje. Prosíme vás preto, aby ste boli obozretní, nevpúšťali do svojich domovov cudzie osoby a nepodpisovali žiadne zmluvy, ktoré ste si vopred poriadne nepreštudovali. Pri podozrení na nekalé praktiky a zavádzanie kontaktuje mestskú políciu alebo Policajný zbor SR. Ďakujeme!


Pozor na uzávierku cesty do Brezovej pod Bradlom!Upozorňujeme občanov a zvlášť vodičov motorových vozidel, že na základe rozhodnutia o povolení na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie zn. OU-NM-OCDPK-2021/009306-002 a na úplnú uzávierku zn. OU-NM-OCDPK-2021/009307-002 vydaných Odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu v Novom Mesto nad Váhom bude od soboty 28. augusta 2021 do nedele 5. septembra 2021 uzavretá cesta II/499 v úseku Brezová pod Bradlom a Brezová - časť Minárčiný. A to z dôvodu realizácie výrubu lesného porastu, ktoré ohrozujú plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Obchádzková trasa bude vedená cez Žriedlovu dolinu.

Zároveň upozorňujeme na dočasnú zmenu cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy SAD Trenčín medzi mestom Brezová pod Bradlom a lokalitou u Minárčiných. Autobusové linky budú vedené nasledovne:
 • Linka 303410 - Nebude obsluhovaná zastávka U Minárčiných.
 • Linka 303405 - Nebudú obsluhované zastávky U Minárčiných, Hurbanova dolina, Pod Vrchom a U Vaškov.
 • Linka 303414 - Podľa platného cestovného poriadku.

Na všetkých linkách je predpokladané meškanie približne 5 minút.

Ďakujeme za pochopenie a prosíme vás o rešpektovanie dopravného značenia i o zvýšenú ostražitosť na obchádzkovej trase!

uzávierka cesty medzi brezovou a časťou minárčiny

Dočasná uzávierka cesty medzi Brezovou pod Bradlom a časťou Brezová - U MinárčinýchInformácia pre dôchodcov: Zahraničný dôchodok treba oznámiť Sociálnej poisťovniSociálna poisťovňa informuje občanov, ktorí patria medzi dôchodcov poberajúcich dôchodok aj zo zahraničia, aby jej túto skutočnosť nezabudli oznámiť. Informáciu o jeho aktuálnej výške treba nahlásiť do 31. augusta 2021. Požadovaný údaj sú dôchodcovia povinní zaslať Sociálnej poisťovni pre výpočet 13. dôchodku, ktorý sa tento rok bude vyplácať už v novembri. Oznámenie o výške dôchodku zo zahraničia je možné spraviť prostredníctvom formulára zverejneného na webovej stránke www.socpoist.sk. V prípade otázok či rád pri vyplnení formulára môžete kontaktovať Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne na číslach 0800 123 123 a 0800 500 599.

 

oznámenie o dôchodku zo zahraničia

Výšku dôchodku zo zahraničia treba oznámiť Sociálnej poisťovni do 31. augusta 2021.V myjavskej nemocnici sa môžu zaočkovať aj neregistrovaní záujemcoviaVakcinačné centrum Nemocnice s poliklinikou v Myjave oznamuje verejnosti, že opäť bude očkovať aj neregistrovaných obyvateľov. Teda tých, ktorí nie sú na očkovanie objednaní cez systém NCZI. Vakcinovať sa môžu prísť aj deti od 12 rokov, a to v sprievode jedného z rodičov. Termíny vakcinácie sú určené nasledovne:

 • utorok 24. 8. 2021 od 8.00 do 11.00 hod.
 • streda 25. 8. 2021 od 8.00 do 11.00 hod.
 • utorok 31. 8. 2021 od 8.00 do 13.00 hod.
 • piatok 3. 9. 2021 od 8.00 do 14.00 hod.

Festival obmedzí dopravu, nebude ani sobotňajší trhOd 20. do 22. augusta 2021 sa bude v Myjave konať pokračovanie 61. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2021, ktorý sme v online podobe mohli sledovať v júni tohto roka prostredníctvom youtube kanálu, webovej stránky či televíznych obrazoviek TV NOE, TV Myjava a TV Piešťany. Teraz, počas predposledného prázdninového víkendu, si jeho živú verziu môžeme vychutnať priamo v myjavských uliciach, ktoré obsadia účinkujúci, remeselníci, či stánky s regionálnymi špecialitami. Nebude to síce festival, na aký sme zvyknutí z jeho domovskej scény v amfiteátri Trnovce, no aj tak veríme, že pripravené pásma potešia všetkých priaznivcov tradičnej ľudovej kultúry a aspoň takto si jeden z troch najväčších a najvýznamnejších slovenských folklórnych festivalov pripomenieme.

Hneď na úvod by sme chceli všetkých, ktorí sa k nám na Myjavu od piatka chystajú, upozorniť a poprosiť, aby dodržiavali aktuálne platné nastavenia COVID automatu, nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne, s ktorým bola organizácia podujatia konzultovaná a dbali na prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekciu pred vstupom do festivalových scén na námestí a zachovávali odstupy.
 
Keďže sa festival bude konať priamo v centre Myjavy, je potrebné počítať aj s dopravnými obmedzeniami. Od piatka 20. augusta bude pre dopravu zatvorená časť námestia pri evanjelickom kostole a od 15.00 h aj vjazd k tejto časti z hlavnej cesty. V rovnakom čase sa uzavrie i parkovisko pred Kultúrnym domom Samka Dudíka, ktoré bude počas víkendu vyhradené pre účinkujúcich na MFF MYJAVA 2021. V sobotu 21. a v nedeľu 22. augusta 2021 bude pre dopravu zatvorené Námestie M. R. Štefánika v časti od kruhového objazdu pri mestskom úrade po Vranov most, teda po križovatku Námestia M. R. Štefánika s Hurbanovou ulicou. Úsek od mosta po križovatku Námestia M. R. Štefánika s Moravskou ulicou síce nebude prejazdný, ale bude vyhradený na parkovanie osobných motorových vozidiel. Vojsť sem bude možné len z Hurbanovej ulice. Tu prosíme všetkých vodičov, aby dodržiavali ustanovenia zákona o premávke na pozemných komunikáciách, parkovali ohľaduplne, tak, aby neobmedzovali ostatných účastníkov premávky a neblokovali vjazdy a výjazdy z miestnych komunikácií. Dopravu bude kontrolovať Mestská polícia Myjava v spolupráci s PZ SR, ktorej príslušníci budú v prípade naplnenia parkovacej kapacity jednotlivých lokalít usmerňovať vodičov do ďalších častí mesta. Na parkovanie tak bude možné v sobotu a v nedeľu využiť napríklad aj autobusovú stanicu na Partizánskej ulici, plochu na Moravskej ulici, krajnicu na Hurbanovej ulici, Ulicu M. Marečka a ďalšie. Tieto dopravné obmedzenia budú platiť od soboty od 6.00 h do nedele do 20.00 h.
 
Vzhľadom na dopravnú výluku a na to, že átrium pri tržnici bude slúžiť na detské programy festivalu, upozorňujeme verejnosť, že sobotňajší trh sa v Myjave 21. augusta konať nebude.
 
Takisto by sme radi upozornili návštevníkov festivalu, že počas konania akcie im budú k dispozícií toalety na autobusovom nástupišti, na prízemí mestského úradu a tiež z vonkajšej strany budovy evanjelickej fary pri rieke Myjava.
 
A na záver, aby sme spoločnými silami festival dobre zvládli a nerobili si zbytočné problémy,  všetkých prosíme o kultúrne správanie a dodržiavanie čistoty. Pamätajme na to, že odpadky patria do zberných nádob a do vriec, ktoré budú v centre rozmiestnené. Nenechávajme ich, prosím, na stoloch, na lavičkách alebo len tak rozhádzané po zemi... Ak sa budeme správať zodpovedne, veríme, že si čas strávený na MFF MYJAVA 2021 užijeme a budeme sa tu cítiť príjemne. Všetkých vás ešte raz srdečne na festival pozývame!
 
program mff myjava 2021
 
Program augustového MFF MYJAVA 2021

Ďalšia septembrová odstávka elektrinyZápadoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzku distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení informuje občanov Myjavy, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú vo štvrtok 23. septembra 2021 v čase od 8.00 do 14.00 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice a lokality:

 • KARUŠOVÁ 796, 799, 800, 801, 803, 804, 805, 806, 807, 807/VO
 • U JURČOV 719/VO
 • U KLVAČOV 761, 762, 764, 762/VO
 • DOLNÝ KAMENEC č. 464, 464/ZA, 465, 466, 467, 469
 • HORNÝ KAMENEC č. 459, 460, 461, 463, 590
 • JAŠOVEC č. 751, 752, 753
 • U CHORVÁTOV č. 783, 784, 785, 786, 787, 788
 • U CIBULKOV č. 759, 760
 • U JUNASOV č. 728, 729, 730, 731, 731/VE, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 742, 743, 744, 745, 746, 747
 • U JURÍKOV č. 809, 810, 811, 812, 812/VE
 • U JURČOV č. 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 717/VE, 718, 719, 720, 720/VE, 721, 722, 723, 725, 726, 727
 • U KOŽÍKOV č. 878, 881, 881/VE
 • U KRÚPOV č. 703, 704
 • U MAJTÁNOV č. 868, 871, 872, 873, 874, 875, 876
 • U OMASTOV č. 766, 767, 768, 769, 769/VE, 771, 772, 773, 774, 775
 • U VACHULOV 1. č. 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 823, 824
 • U VACHULOV 2. č. 821, 822, 825
 • U VANKOV č. 789, 790, 791, 793, 879, 2881/2
 • U ŠKANDEROV č. 826, 827, 828, 828/OP
 • U ŠTEFČÁKOV č. 754, 755, 756, 757, 758
 • POLÁKOV VRCH č. 698, 699, 700, 701, 702
 • TURÁ LÚKA č. 8832/1, 8832/2
Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky, nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa ospravedlňujeme!

Odstávka elektrickej energie v septembriZápadoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzku distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení informuje občanov Myjavy, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú v stredu 22. septembra 2021 v čase od 8.30 do 12.30 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice a lokality:

 • ZEMANOVIA č. 1, 2, 2/VE, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky, nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa ospravedlňujeme!


Začne platiť nový COVID automat. Čo sa zmení?Od pondelka 16. augusta 2021 začne platiť nová verzia COVID automatu schválená vládou, ktorá upravuje protipandemické opatrenia na Slovensku. Úrad verejného zdravotníctva SR už vydal k pripraveným zmenám vyhlášky, ktoré vysvetľujú dopad nariadení na občanov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, prevádzky či usporadúvanie hromadných podujatí. Čo to znamená v praxi a na čo sa musíme od 33. kalendárneho týždňa pripraviť?

V prvom rade sa mení kategorizácia okresov, ktoré budú zaraďované už len do piatich stupňov miesto pôvodných siedmich. Najmiernejšia je fáza monitoringu, teda zelená farba, v ktorej sa aktuálne nachádza aj myjavský okres. Po nej nasleduje fáza ostražitosti – oranžová farba a ďalej sú tri stupne ohrozenia. Prvý s červenou farbou, druhý s bordovou farbou a napokon najprísnejší tretí stupeň s čiernou farbou.
 
Vo všeobecnosti platí, že aj po 16. auguste zostáva nosenie rúšok v interiéroch povinné i v zelenom či oranžovom okrese. V exteriéroch len na hromadných podujatiach. Ak by sa okres zaradil do niektorého stupňa ohrozenia, bude už povinný respirátor. V exteriéroch bude prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom či rúškom povinné v 2. a 3. stupni ohrozenia.
 
To, aké opatrenia budú v okresoch v jednotlivých fázach platiť, bude závisieť od viacerých faktorov. Napríklad od sedemdňovej incidencie prípadov (počet prípadov za 7 dní na 100 000 obyvateľov), od zaočkovanosti okresu aj od nám už známeho komplexného zhodnotenia lokálnej epidemiologickej situácie Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Ten bude prihliadať na vývoj incidencie, počet vykonaných testov a ich pozitivitu, na ohniská a na prípadné superšírenie v populácii, na vekovú štruktúru obyvateľov a podobne. Významný vplyv vakcinácie na zaradenie okresu do konkrétnej fázy a s tým spojené uplatňovanie nariadení dokazuje to, že zaočkovanosť obyvateľov okresu vo veku nad 50 rokov v hodnote cez 55% upraví COVID automat o jeden stupeň nadol za každých ďalších 10% plne očkovaných osôb. Prvá úprava smerom nadol tak bude možná pri 65% plnej zaočkovanosti tejto populácie. Horná hranica platnosti očkovania proti COVID-19, ktorá bola doteraz 12 mesiacov, už nie je od pondelka stanovená.
 
Nový COVID automat definuje tri skupiny osôb:
 • zaočkovaní – Ľudia, ktorí sú viac ako 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny alebo 21 dní po jednodávkovej vakcíne. Do tejto kategórie patria aj obyvatelia, ktorí sú 14 dní po očkovaní akoukoľvek vakcínou a zároveň v uplynulých 180 dňoch prekonali koronavírus.
 • OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní) – To sú plne zaočkovaní ľudia, ľudia s negatívnym testom (PCR test nie starší ako 72 hodín a antigénový test starý maximálne 48 hodín) a tí, ktorí koronavírus prekonali v posledných 180 dňoch.
 • základ – Sem patria všetci ľudia bez ohľadu na očkovanie, testovanie či prekonanie choroby.

Podľa tejto kategorizácie môžu prevádzky a organizátori hromadných podujatí upravovať svoje fungovanie, no musia rátať s tým, že ich rozhodnutie, do ktorého režimu sa zaradia, bude podliehať konkrétnym opatreniam.

Vysvetlíme si to na príklade hromadného podujatia. V súčasnej zelenej fáze sa môže podujatie, na ktorom sa zúčastnia len plne zaočkovaní ľudia, konať bez limitu. V režime OTP to môže byť maximálne 2500 ľudí v interiéri a 5000 ľudí v exteriéri. Ak bude organizátor brať do úvahy režim „základ“, môže byť v interiéri najviac 500 ľudí a v exteriéri 1000. No už fáza ostražitosti s oranžovou farbou, v ktorej bude od 16. augusta deväť slovenských okresov, prináša sprísnenie spomínaných limitov. Napríklad v režime OTP je tým pádom kapacita hromadných podujatí obmedzená maximálne pre 500 ľudí v interiéri a 1000 v exteriéri. V 1. stupni ohrozenia s červenou farbou to už bude pri OTP len 250 účastníkov vo vnútri a 500 v exteriéri.

Na podobnom princípe budú fungovať aj prevádzky. Navyše, v konkrétnom časovom úseku môže platiť len jedna možnosť, ktorá definuje podmienky a limity. Kombinovanie týchto možností zatiaľ COVID automat nepripúšťa. Režimy sa však môžu striedať. V prípade, že sa prevádzkovateľ alebo organizátor podujatia rozhodne pre kontrolu, či sú jeho zákazníci, resp. návštevníci zaočkovaní, testovaní alebo prekonali ochorenie COVID-19, bude môcť nahliadnuť do ich dokumentov. Umožňuje to nová vyhláška, ktorú vydal Úrad verejného zdravotníctva SR. To, pre ktorý z režimov sa prevádzkovateľ lebo organizátor akcie rozhodol, musí pri vstupe do priestoru zreteľne označiť, aby o tom boli návštevníci vopred informovaní. Zamestnanci prevádzok sa režimami riadiť nemusia, ale majú dbať na opatrenia, akými sú prekrytie dýchacích ciest či dezinfekcia plôch a predmetov.

Myjava je, našťastie, zatiaľ stále v zelenej farbe, no ak by sme sa museli v budúcnosti „prepnúť“ do oranžovej, znamenalo by to aj isté obmedzenie pre obchody a poskytovanie služieb. V režimoch OTP alebo základ by v prevádzke mohol byť najviac jeden človek na 15 metrov štvorcových predajnej plochy. V interiéri reštaurácie v režime zaočkovaní a OTP by mohli pri jednom stole sedieť maximálne štyri osoby. Viac len vtedy, ak by to boli členovia jednej domácnosti. Ak by si prevádzkovateľ zvolil kategóriu základ, mohol by mať otvorenú len terasu v maximálnom počtom 10 hostí. Ubytovacie zariadenia by v oranžovej fáze fungovali bez obmedzení pre režim zaočkovaní aj OTP.

Čo sa týka športu, vo fáze monitoringu (zelená farba) môžu športovať a hrať súťažné stretnutia aj neočkovaní a netestovaní športovci, no môže ich byť maximálne sto. V oranžovej farbe už len päťdesiat a ak sa okres náhodou zaradí do červenej farby, budú už súťaže bez testov zakázané. Inovovaný COVID automat definuje skutočnosť, že neobľúbené prerušenie športových súťaží, ktorého svedkami sme boli v predošlom období, by prišlo až v 3. stupni ohrozenia, v čiernej farbe. Teda aj v 2. stupni (bordová farba) je ešte stále možnosť dať sa otestovať a naplánované zápasy odohrať.

V prípade, že by vás táto téma zaujímala viac alebo sa vás niektorá z oblastí ako majiteľa prevádzky či organizátora podujatia týka, môžete si nové vyhlášky platné od 16. augusta 2021 naštudovať tu:


3

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
September 2021
PUSŠPSN
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online16
Dnes  734
Mesiac  39172
Celkovo1892641

Odporúčame