Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 16.05. 2022 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu

Počasie
Mapa mesta
Mapa Myjavy
Fotogaléria
galeria

Prístup k informáciam

 

Ako postupovať pri získavaní informácií?


 

     Zákonné poskytovanie informácií sa na Mestskom úrade Myjava riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Právo na informácie, ktoré má mesto Myjava k dispozícii a ktoré je povinné sprístupňovať a zverejňovať, má každá právnická alebo fyzická osoba. Nesprístupňujú sa informácie týkajúce sa štátneho tajomstva, služobného, bankového, daňového a obchodného tajomstva, informácie o osobnosti a súkromí fyzickej osoby, informácie odovzdané bez právnej povinnosti. Ďalej informácie o rozhodovacej činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní, informácie chránené ako duševné vlastníctvo, informácie zverejňované povinnou osobou na základe osobitného zákona, informácie o mieste výskytu chránených druhov rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín, ak by hrozilo ich neprípustné rušenie, poškodzovanie alebo ničenie. Žiadosť o sprístupnenie informácie je možné podať:

  • písomnou formou

na adrese: Mestský úrad Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava v podateľni Mestského úradu Myjava na I. poschodí, číslo dverí 311, na e-mailovej adrese podatelna@myjava.sk alebo na e-mailových adresách príslušných zamestnancov.

  • osobne

v podateľni Mestského úradu Myjava v úradných hodinách:

pondelok - streda 8.00 - 16.00 h
štvrtok - piatok 7.00 - 15.00 h

  • telefonicky

na čísle s predvoľbou +421 34 6907 210

     Zo žiadosti musí byť v súlade s platnou legislatívou zrejmé:

  • ktorej povinnej osobe je žiadosť určená,
  • meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
  • adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa,
  • ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

     Informácie je možné získať aj oboznámením sa s obsahom webovej stránky mesta www.myjava.sk, na úradných tabuliach umiestnených pred budovou Mestského úradu Myjava a v budove úradu, prípadne prostredníctvom ďalších informačných kanálov samosprávy, ako je napríklad Televízia Myjava a jej videotext, mestský rozhlas či aplikácia City Monitor rozosielajúca informácie do mobilných telefónov. Žiadosti vybavuje Oddelenie vnútorných vzťahov, prípadne priamo príslušný zamestnanec podľa obsahu žiadosti, a to do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Informácie sa žiadateľovi podávajú v akejkoľvej vhodnej a žiadateľom požadovanej forme. Odpisom, kópiou, elektronicky, poštou, telefonicky, faxom... Informácie sa poskytujú bezplatne s výnimkou úhrady za materiálové náklady spojené so zhotovením kópie, obstaraním nosiča, prípadne s odoslaním údajov.

 

Ako podať opravný prostriedok?


 

     Proti rozhodnutiu Mestského úradu Myjava o odmietnutí požadovanej informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. V odvolaní musí byť zrejmé kto ho podáva, ktorej veci sa týka a čo sa v ňom navrhuje. Odvolanie žiadateľ podáva písomne na adresu Mestský úrad Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava a rozhoduje o ňom primátor Myjavy. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať súdom.

(pdf) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Myjava o postupe pri uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších zmien a predpisov a o zverejňovaní dokumentov na webovom sídle mesta č. 12/2012 + príloha č. 1 - sadzobník úhrad.pdfDôležité oznamy
Kalendár podujatí
Máj 2022
PUSŠPSN
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online27
Dnes  1473
Mesiac  30221
Celkovo2260757

Odporúčame