Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 30.07. 2021 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Pozvánka na júnové rokovanie Mestského zastupiteľstva v MyjavePrimátor Myjavy Pavel Halabrín v súlade s ustanovením § 12 ods.1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave. To sa uskutoční vo štvrtok 24. júna 2021 o 15.00 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Myjave, druhé poschodie, číslo dverí 305. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Pripomienky a otázky občanov
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok roka 2021
 6. Majetkové prevody
 7. Zmena rozpočtu č. 2 mesta Myjava k 30. 6. 2021
 8. Návrh dodatku č. 1 k VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa a žiaka v predškolských a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava
 9. Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Myjava
 10. Návrh Dodatku č. 6 VZN mesta Myjava o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste Myjava
 11. Analýza školských a predškolských zariadení mesta zo rok 2020
 12. Správa o hospodárení spoločnosti Správa majetku Mesta Myjava, s. r. o. za rok 2020
 13. Správa o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2020
 14. Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby NEZÁBUDKA za rok 2020
 15. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Myjava
 16. Rôzne
 17. Záver

Materiály na rokovanie budú zverejnené v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Materiály na rokovanie. Online vysielanie rokovania môžete sledovať na youtube kanáli Televízie Myjava a neskrátený záznam bude TVM vysielať aj vo svojom programe. Ten bude takisto dostupný na našom webe v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Záznam rokovaní.

Pavel Halabrín, v .r.
primátor Myjavy

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Júl 2021
PUSŠPSN
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online12
Dnes  872
Mesiac  41520
Celkovo1804928

Odporúčame